logo

disclaimer

woordenstorm-logo-web

BeeldenStorm is een activiteit van WoordenStorm, het tekst, boeken, beeld en websitebedrijf van Alice Anna Verheij. BeeldenStorm is een activiteit, geen handelsnaam en geen zelfstandig bedrijf. BeeldenStorm staat voor de visuele kant van WoordenStorm en bestaat uit een beeldbank met voorbeeldfoto’s (en video’s) zoals die door WoordenStorm zijn gemaakt.

Alle foto-, video en audiomateriaal alsmede alle teksten op deze website vallen onder het auteursrecht. De copyrighthouder is WoordenStorm / Alice Anna Verheij. Het is niet toegestaan enig materiaal van deze website te kopiëren of op wat voor wijze dan ook te gebruiken of distribueren zonder nadrukkelijke toestemming van WoordenStorm / Alice Anna Verheij. Overtreding van het auteursrecht zal tot vervolging leiden en de verplichting een compensatie te betalen van tenminste €500 per overtreding.

Voor informatie over werk van WoordenStorm en Alice Anna Verheij, inclusief het onder de handelsnaam BeeldenStorm gecreëerde werk kunt u contact opnemen via het reactieformulier op de WoordenStorm website.

Overweegt u WoordenStorm in te huren voor het maken van foto’s, video of reportages dan kunt u het beste contact opnemen via bovenvermeld reactiformulier. De prijs zal u niet tegenvallen en het resultaat uw verwachtingen overtreffen!

© 2014 WoordenStorm / Alice Anna Verheij