Recent Posts

De eerste contouren

De eerste contouren

Na een aantal maanden werk, waarin ik naast het afronden van mijn vorige roman Surrogaat vooral bezig ben geweest met het uitwerken van het idee voor mijn nieuwe roman, zijn er een aantal zaken duidelijk geworden.

Zo is de oude werktitel (De kleine Engelse vrouw) vervangen door de sprekender titel De muur waar niets op bloeit, is er naast de hoofdpersoon Ethel Voynich een tweede hoofdpersoon verschenen in de persoon van de fictieve pater Alfonso (Montanelli) en is de enscenering verschoven naar een serie ontmoetingen in de werkkamer van Alfonso. Maar het belangrijkste is de wijziging in thematiek. Waar het verhaal eerst nog een combinatie van een liefdesverhaal en een spionagethriller was, is het nu een roman geworden die vooral gaat over de individuele gevolgen van zowel kerkelijk als ideologisch extremisme.

Het is die thematiek die de komende twee jaar leidend zal zijn in het schrijven aan deze roman. Het is ook een thema dat mij als auteur bijzonder boeit en dat naar mijn stellige overtuiging zowel (helaas) weer actueel is geworden als dat het een thema is van alle tijden. Door de individuele consequenties van extremisme te verwoorden hoop ik een bijdrage te leveren aan de discussie die hierover in onze hedendaagse maatschappij woedt.

O ja, de novelle wordt dus toch weer een volwaardige roman. Maar dat zal weinigen verbazen.

Anna A. Ros.

Welkom

Deze website gaat over de roman die ik vanaf de herfst van 2016 schrijf, na een stille voorbereiding van ongeveer een jaar. En waarvan nu de eerste hoofdstukken op digitaal papier staan.

Hier vindt je allerlei informatie over het verhaal, de hoofdpersoon en haar omgeving, haar werken en bronnen die ik gebruik bij het uitwerken van deze op waarheid beruste literaire historische novelle. De muur waar niets op bloeit is het verhaal van Ethel Lilian Boole, een jonge vrouw die betrokken raakt bij de turbulente geschiedenis van de revoluties in het Europa van de negentiende en twintigste eeuw. Een vrouw die een roman schreef die in het westen vergeten is maar met meer dan 9 miljoen verkochte exemplaren een belangrijke plaats inneemt in de wereldliteratuur. Een roman ook die tot het standaardwerk is geworden op scholen in de communistische Sovjet Unie en China vanaf het begin van de Russische revolutie tot aan het Rusland van tegenwoordig.

In de loop van de tijd zal deze website zich omvormen van een soort kladblok dat ik gebruik tijdens het schrijven van De muur waar niets op bloeit naar een plaats waar veel aanvullende informatie over de geschiedenis en de personages die in het verhaal een rol spelen.

Wanneer De muur waar niets op bloeit gereed zal zijn is op moment van schrijven nog niet goed te overzien. Ik verwacht in ieder geval een jaar aan het boek te werken waarbij ik wellicht nog aanvullend onderzoek zal doen en heel misschien nog af zal reizen naar plaatsen die van belang zijn voor het verhaal.

1 oktober 2016,
Anna A. Ros