Thematiek

‘Een horzel steekt niet’ is een roman met als centraal thema extremisme.

Meer precies van de gevolgen voor een individu wanneer die tot extremisme – religieus of ideologisch – vervalt met als gevolg dat men denkt te mogen beschikken over leven en dood van een ander. Niet de fatale keuze op zich maar de gevolgen in het leven nadat gebleken is dat die keuze onherstelbaar blijkt te zijn is waar het in dit verhaal om gaat. Het is daarom niet uitsluitend Lilly Voynich maar juist ook padre Lorenzo Montanelli die het verhaal draagt.

Wat betekent wroeging voor een mens wanneer die daar jarenlang mee moet leven?
Wat kunnen de gevolgen voor anderen zijn wanneer die hun keuzes gaan baseren op de foute keuzes van anderen?
Wat drijft de mens tot extremisme?

Het zijn universele vragen, van alle tijden zijn en tegenwoordig opnieuw actueel. De schrijfster Anna A Ros (Headwind, Laxmi’s Story, Surrogaat) stelt ze door middel van een verhaal dat gebaseerd is op waargebeurde feiten en de ontwikkeling in haar eigen denken. ‘Een horzel steekt niet’ is daarmee een belangwekkende roman die laat zien dat extremisme van alle tijden is en de gevolgen net zo onherstelbaar zijn als voorstelbaar. Ook nu.