© 2017 ZB | BeeldLab – Camera: Benjamin Bouwman – scenario, regie en interview: Cor de Jonge

Welkom op de Pak je pen en schrijf! website. Deze site is het platform waarmee ik mijn activiteiten op het gebied van schrijfeducatie ondersteun. Het is de plek waar mijn cursisten terecht kunnen met vragen, bijdragen en ideeën met betrekking tot de lessen, hun werk en het schrijfvak. Daarnaast is er een overzicht van in mijn schrijfbibliotheek beschikbare vakliteratuur opgenomen.

Deelnemers aan Scribere! vinden hier een eigen forum.

Natuurlijk zijn schrijvers (in opleiding) in Zeeland bevoorrecht, zeker als ze meedoen aan de Schrijfplek of Scribere! Want juist daar – èn op de fora – kan er onderling over het schrijven met elkaar worden uitgewisseld. Andere bezoekers hebben daar geen toegang toe.

Veel plezier hier en pak je pen en schrijf!

Anna A. Ros