Anna A. Ros - schrijfeducatie

Mooi is goed: een herwaardering van de esthetiek.

Waarde lezer,

de schoonheid is in de verdrukking gekomen. Door allerhande ontwikkelingen in politiek, technologie en economie, door veranderingen in het denken en handelen in de samenleving en door veranderingen in onderwijs en bij de media, lijkt het begrip schoonheid – of beter: de esthetiek – gedevalueerd. Met alle gevolgen van dien. In dit essay zal ik proberen duidelijk te maken wat ons in het westen is overkomen en wat andere samenlevingen lijkt te gaan overkomen. (more…)

Continue Reading
Close Menu