Anna A. Ros - schrijfeducatie

In vervolg op het eerste SchrijfLab in het najaar van 2016 is de besloten schrijfgroep Scribere! ontstaan. Bij Scribere! gaan we verder dan bij de SchrijfLabs. Het is de bedoeling dat deelnemers werken aan een manuscript waarbij middels intervisie en gesprekken op elkaars werk word ingegaan. Daarnaast breng ik iedere keer een belangwekkend onderwerp met betrekking tot het schrijfvak, het schrijfproces of een schrijf techniek te berde. Deelname aan Scribere! is alleen mogelijk op verzoek en mits er ruimte is in de groep.

Wil je meedoen met Scribere! dan kan dat mits je deelgenomen hebt aan een van de SchrijfLabs of anderszins ervaring met het schrijfvak kunt aantonen. Bij interesse kun je dat het beste aangeven middels het contactformulier.

Sluit Menu