De Damkring

Dit najaar start ‘De Damkring’. Een nieuwe Middelburgse besloten literair-filosofische kring waar schrijvers, dichters en literair geïnteresseerden geregeld bij elkaar komen rond een thema, een boek, literatuur, poëzie en filosofie. In de traditie van de literaire salons zoals die in de negentiende eeuw ontstonden. Met aandacht en liefde voor de kunsten en de kunstenaars.

De Damkring heeft als doel om tot een literair-filosofische uitwisseling te komen binnen een selecte groep ervaren vakgenoten en geïnteresseerden. In het pand ‘Cleen Burgonje’ aan de Dam in Middelburg. ‘Cleen Burgonje’ (Klein Bougondië) is een herenhuis uit 1750 waar op de eerste etage ‘De Engelenbak’ is gevestigd, de domicilie van Anna A. Ros, schrijfster en dichteres en de initiatiefneemster van De Damkring. DeDamkring is bedoeld om de leemte te vullen die schrijvers, dichters en filosofen in Middelburg en omstreken ervaren bij ontstentenis van een platform zonder al te veel regels om bij elkaar te komen; een ruimte voor het vrije gesprek is er niet en de behoefte wel. Vandaar.

Cleen Burgonje, Dam 45 Middelburg

De Engelenbak vraagt om een goed gesprek, soms wat muziek en soms een voordracht en dat onder het genot van een hapje en drankje. Iedereen in de Damkring schrijft, dicht, filosofeert en vind het prettig om dat in een ontspannen sfeer te delen met anderen die dat ook doen.

Er is nog plaats voor enkele deelnemers. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Anna Ros via het contactformulier.