De klokken van Middelburg

Zo vlak voor tien
op iedere zondagmorgen
start er een luide wedstrijd

Tussen Lange Jan en Oostkerk,
zoals ook in ver verleden tijd
Iedere echoslag en galm die volgt
sterft rap tot voldongen feit

Wanneer de samenklank zich laat horen
en zich mijn hart verblijt
volgen dan nog de trage lage slagen,
en zij beslechten er het pleit

Opnieuw is het dan Lange Jan’s zware adem
over Walcheren’s land wijd
die het langste luidt en mooi Middelburg wijst
op haar welluidendheid

– – – bestel de bundel en lees alle gedichten – – –