Boek en wereld – lezingen

In 2029/2020 heb ik de eerste vier lezingen van de reeks boek- en wereld kunnen verzorgen. Door de coronapandemie zijn de laatste twee lezingen helaas niet doorgegaan. De eerste vier lezingen zijn eind 2021 in aangepaste vorm en aangepast met een afsluitend hoofdstuk in boekvorm verschenen onder de titel ‘Ant-ologie’. Dit boek kan bij mij besteld worden of via de reguliere boekhandels of online boekhandels. Bestellen kan hier.

Vanaf november 2019 zal ik komende winter en lente een maandelijkse lezingencyclus verzorgen in samenwerking met boekhandel ’t Spui in Vlissingen.

De lezingen vormen als het ware een puntkomma in mijn leven als mens en auteur. Ik zet een puntkomma in mijn denken en werk. Dat betekent dat ik een zestal onderwerpen wil bespreken die mij al zeer lang bezighouden maar waarvan ik tot recent niet op het punt was uitgekomen om ze in mijn literaire werk te verwerken. Het formaat van de publiekslezing spreekt mij aan omdat het me gedurende het korte bestek van een half jaar dwingt om mijn gedachten te ordenen, vormgeven en uitwerken in een goed overdraagbare voordracht.

In de lezingen zal ik oude literatuur – meest onbekend en niet meer gelezen – koppelen aan een recente publicatie van een hedendaagse auteur rond een maatschappelijk thema.

De intentie is om de lezingen op deze plaats (en hopelijk andere plaatsen) als podcast aan te bieden en voor de zomer van 2020 te laten landen in de publicatie van het boek ‘puntkomma’. Dat boek zal naast deze lezingen nog ander werk – en met name poëzie – bevatten dat direct gerelateerd kan worden aan de onderwerpen die ik behandel.

Als auteur in deze tijd voel ik mij verantwoordelijk om maatschappelijke zaken waar ik mij zorgen over maak of die directe invloed op mijn bestaan hebben over het voetlicht te brengen. De onderwerpen voor de Ros’ boek en wereld lezingen zijn achtereenvolgens:

  1. Burgerlijke ongehoorzaamheid – noodzakelijk kwaad of nodeloos goed
  2. Technologie – zegen of bedreiging
  3. Populisme – links- en rechtsom, net zo stom
  4. Kapitalisme & klimaat – de planeet is mij(n) (een) zorg
  5. Vrijheidsvlucht – vluchten kan nog wel
  6. Wat nu & hoe verder? – verhalen voor het slapen gaan

De lezingen worden van november 2019 tot en met april 2020 op de derde vrijdagmiddag van de maand gehouden in boekhandel ’t Spui in Vlissingen in hun vestiging op de Oude Markt 15. De lezingen beginnen om 15 uur en duren twee uur waarvan minimaal een half uur is gereserveerd voor een nagesprek en het signeren van mijn werk. Toegang is gratis, aanmelding is gewenst.