UITSTEL RESTERENDE LEZINGEN Ros’ boek en wereld

Beste bezoekers van mijn lezingen in Vlissingen,

Het zijn bijzondere tijden, angstige tijden ook. En hoewel mijn lezingenreeks aan veel zaken raakt die nu ineens nadrukkelijk aan de orde komen had ik gehoopt dat dat nu juist niet het geval zou zijn.
In lijn met de maatregelen die naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus zijn getroffen heb ik de resterende lezingen moeten schrappen.

Deze lezingen worden – mits dat mogelijk is en deo volente – later dit jaar gehouden. Alles schuift voor onbepaalde tijd door. Wanneer het zover komt dat het langer gaat duren – en daar lijkt het op – dan zal ik de essays als podcast op deze website aan gaan bieden of in boekvorm (dat was toch al het plan). Maar zover is het nog niet.

Pas op uzelf, was de handen, wees voorzichtig, blijf gezond en bovenal zorg voor uw naasten!


Van achter mijn schrijftafel,

Anna A. Ros


Vanaf november 2019 zal ik komende winter en lente een maandelijkse lezingencyclus verzorgen in samenwerking met boekhandel ’t Spui in Vlissingen.

De lezingen vormen als het ware een puntkomma in mijn leven als mens en auteur. Ik zet een puntkomma in mijn denken en werk. Dat betekent dat ik een zestal onderwerpen wil bespreken die mij al zeer lang bezighouden maar waarvan ik tot recent niet op het punt was uitgekomen om ze in mijn literaire werk te verwerken. Het formaat van de publiekslezing spreekt mij aan omdat het me gedurende het korte bestek van een half jaar dwingt om mijn gedachten te ordenen, vormgeven en uitwerken in een goed overdraagbare voordracht.

In de lezingen zal ik oude literatuur – meest onbekend en niet meer gelezen – koppelen aan een recente publicatie van een hedendaagse auteur rond een maatschappelijk thema.

De intentie is om de lezingen op deze plaats (en hopelijk andere plaatsen) als podcast aan te bieden en voor de zomer van 2020 te laten landen in de publicatie van het boek ‘puntkomma’. Dat boek zal naast deze lezingen nog ander werk – en met name poëzie – bevatten dat direct gerelateerd kan worden aan de onderwerpen die ik behandel.

Als auteur in deze tijd voel ik mij verantwoordelijk om maatschappelijke zaken waar ik mij zorgen over maak of die directe invloed op mijn bestaan hebben over het voetlicht te brengen. De onderwerpen voor de Ros’ boek en wereld lezingen zijn achtereenvolgens:

  1. Burgerlijke ongehoorzaamheid – noodzakelijk kwaad of nodeloos goed
  2. Technologie – zegen of bedreiging
  3. Populisme – links- en rechtsom, net zo stom
  4. Kapitalisme & klimaat – de planeet is mij(n) (een) zorg
  5. Vrijheidsvlucht – vluchten kan nog wel
  6. Wat nu & hoe verder? – verhalen voor het slapen gaan

Anna A. Ros